Prezentuj biznes w regionie!
Serwis promujemy
w całej Polsce!

Katalog branżowy BizneswRegionie.pl reklamujemy na plakatach z mapami miast i powiatów. Plakaty wydajemy i bezpłatnie rozwieszamy w firmach, sklepach, instytucjach i urzędach w całym kraju od 25 lat!

Powiaty dębicki i robczycko-sędziszowski

Krzysztof Tchórzewski: Przedsiębiorcy zaoszczędzili 4 mld zł

Krzysztof Tchórzewski: Przedsiębiorcy zaoszczędzili 4 mld zł

Dzięki obniżce akcyzy i opłaty przejściowej przedsiębiorcy zaoszczędzili 4 mld zł - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski w środę na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Zdaniem ministra połowa kosztów rekompensujacych możliwość podwyżki cen energii została uwzględniona w obniżeniu akcyzy i radykalnym obniżeniu opłaty przejściowej. Obydwie obniżki dają kwotę 4 miliardów 90 tysięcy złotych, co obejmuje połowę skutków z tytułu wzrostu cen, w szczególności wzrostu cen uprawnień do emisji.

Zaprezentowany projekt ustawy o cenach prądu zakłada, że ceny dla odbiorców z grupy taryfowej G - w tym gospodarstw domowych, mikro- i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów, a także państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (np. Lasów Państwowych) - przez cały 2019 r. będą zamrożone. Odbiorcy ci, z wyjątkiem gospodarstw domowych, będą musieli składać specjalne oświadczenie o spełnianiu wymogów ustawowych.

Samo obniżenie akcyzy dało 1 mld 850 mln złotych; obniżenie opłaty przejsciowej to 2 mld 240 mln zł.

Partnerzy